Hantering och granskning av IFC och dynamisk hantering av Standards i CAD-Qs BIMeye för internationell expansion.

Diarienummer 2014-02264
Koordinator CAD-QUALITY I SVERIGE AKTIEBOLAG - Cad-Quality i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Byggbranschen har under många år lidit av problem med en ineffektiv och dåligt kvalitetssäkrad informationshantering i byggprocesserna. För att råda bot på detta har Cad-Q initierat en satsning för att vidareutveckla molntjänsten BIMeye® till att erbjuda ett standardiserat, enkelt men kraftfullt stöd för ´Ett obrutet digitalt informationsflöde i en byggnads livscykel, från idé till förvaltning´. Detta kopplat till en framtida arbetsprocess som ibland benämns BLM (Building life-cycle Management) bland de mest framtidsinriktade byggherrarna och fastighetsförvaltarna.

Resultat och förväntade effekter

Arbetssättet har visat sig ge effektiviseringar av informationshantering i byggprocessen då 75% av användarna i vår användarenkät anget att de nya arbetssättet sparar tid (70% sparar 1-4 timmar per vecka, 20% sparar 5-9 timmar per vecka). Med utgångspunkt från detta kan man leka med ett antagande om att om man hade 10.000 individer som jobbade så här, skulle få en månatlig effektivisering på 100.000 timmar per månad, vilket vid en genomsnittlig tjänstefakturering på 700 kr/timme innebär en besparing på 3,1 miljarder kronor per år.

Upplägg och genomförande

För bredast möjliga input vid genomförande av projektet har CAD-Q i detta sökt samverkan med: Chalmers Tekniska Högskola Nationella organ för samverkan och standards i de Nordiska länderna (BIM Alliance, BIPS etc.). Datacubist, specialister på att lösa datautbytes problem inom byggbranschen. Cuneco, dansk utvecklare av gemensamma grund (CCS) för digitaliserade samarbetet inom byggande. Svensk Byggtjänst, svensk förvaltare/utvecklare av en gemensamma grund (BSAB) för digitaliserade samarbetet inom byggande. Locum, fastighetsägare som börjat kravställa kring BIP

Externa länkar

Manage your BIM data with BIMeye and bring your design to the next level

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.