Hållbart Arbetsliv - Fler Svenska deltagare i H2020 och Horizon Europe

Diarienummer 2018-04513
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 1 510 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Att inom området arbetsliv tillse att vi framöver har: 1.Fler svenska sökande i sista arbetsprogrammet i Horizon 2020 och första arbetsprogrammet i Horizon Europe 2.Fler svenska sökande i ERC (excellent science), Marie Curie och Innovative Training Networks. 3.Fler svenska deltagare i befintliga och framtida ITNer, fellowships och relevanta forskarnätverk

Förväntade effekter och resultat

Primärt resultatmål: Framgångsrikt deltagande, identifieras i CORDIS. Sekundära resultatmål: - Deltagande i ansökan som inte finansierades (årlig enkät till deltagare i våra aktiviteter) - Deltagande i utbildningar/möten inom befintliga ITNer, COST Actions mm Aktivitets- och processutvärdering -Antal deltagare i matchningsaktiviteter -Antal läsare av nyhetsbrev och deltagande i webinarier -Förändrade (mer positiva) attityder till deltagande i EU-utlysningar (årlig enkät)

Planerat upplägg och genomförande

KARTLÄGGNING kartläggning och identifiering av internationella forskare och forskarnätverk där konsortiebildningar har stor sannolikhet att uppstå samt partners från näringslivet och offentlig sektor MATCHNING Den största delen av aktiviteterna kommer syfta till att matcha svenska forskare och industriella partners med utländska motsvarigheter och rätt utlysningar. DELTAGANDE När matching skett kommer det att krävas stöd för att lyckas. Vi kommer att utveckla ett ”stödpaket” med skräddarsydda insatser som kan erbjudas de konsortier där vi ser en god potential.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.