Hållbar optimering av vidhäftning mellan gummi och textil

Diarienummer 2016-02680
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Borås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Förstudien har genom en litteraturstudie kartlagt alternativa kemikalier till dagens RFL-lösning, som används för att få vidhäftning mellan gummi och textil. Studien visade att färdiga alternativ saknades men potentiella alternativ kunde identifieras för fortsatta försök. Labbförsök visade att plasmateknologin har potential som en alternativ ytmodifieringsprocess till den armerande textilen för att ge vidhäftning till gummi.

Resultat och förväntade effekter

Litteraturstudien visade att det inte finns några relevanta miljövänliga alternativa kemiska lösningar på den öppna marknaden som alternativ till RFL-teknologin, som är från 1938. Resultat från labbförsök visade att plasmabehandling kraftigt förstärkte vidhäftningen hos textilarmerat gummi. Kunskapsgapet som identifierades ledde till en ansökan om ett överbryggningsprojekt där utfallet förväntas bli ny vidhäftningsteknologi med bättre miljöprestanda, verifierat genom pilot- och fullskaleförsök.

Upplägg och genomförande

Litteraturstudie av kemikalier samt en intern workshop har utförts vid SP och praktiska försök av plasmabehandling har utförts vid Swerea IVF och utvärderats vid Trelleborg Industri AB. Arbetet har visat på att forskningen inom området behöver stärkas. Förstudien har därför resulterat i en ansökan om överbryggningsprojekt med en relevant konstellation av projektpartners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.