Hållbar Konsumtion och Beteendefinans

Diarienummer 2016-04632
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet av projektet: Att öka förståelsen om mekanismerna bakom överkonsumtion och genom det skapa bättre förutsättningar för en hållbarare finansiell konsumenttjänstmarknad. Genom att interagera med våra finansiella partners i FinTech och traditionella finansbranschen vi formulera frågeställningar som anses relevanta för deras marknadsoperationer. På detta sätt vill vi bidra till förståelsen av konsumenternas beteende. Detta i sin tur gör det möjligt för dem att anpassa sina tjänster mot en mer hållbara industri av finansiella tjänster till konsumenter.

Förväntade effekter och resultat

I detta projekt undersöker vi sambanden mellan konsumenternas beteende fördomar och institutionella ramverk som predisponerar individer att konsumera ´för mycket´ / spara ´för lite´. Vi förväntar oss att våra resultat kommer att bidra till en bättre förståelse för mekanismerna bakom konsumenternas konsumtion och kredit val. Denna förbättrade förståelse kommer då att gynna utformningen av mer effektiva (lämpliga) politik som syftar till att skapa en mer hållbar industri av finansiella tjänster till konsumenter.

Planerat upplägg och genomförande

Vi formulerar fyra projekt som var för sig analyserar effekten av A. e-betalsystem; B. så kallade ´peer´ effekter; C. ökad tillgång till ´temptation goods´; och D. informationsanvändning av arbetsgivare, angående överkonsumtion och överskuldsättning. Hela projektet beräknas ske i 3 år. Vi räknar med att kunna leverera första utkasten till projekt B och C, i första och andra året eftersom vi har de uppgifter som krävs för vår analys redan till hands. Men för projektet A och D kommer vi att behöva mer tid för att få data, förbereda experimentet utföra experiment och göra analysen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.