Hållbar gränssnittsdesign för rese- och upplevelseindustrin

Diarienummer
Koordinator POND INNOVATION & DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning är att genom teknisk innovation och användarcentrerad utveckling skapa en prototyp som kan demonstrera hur små- och medelstora företag inom turistnäringen kan utveckla e-handel som hjälper konsumenten att med hjälp av digitala, sök-, urvals- och beslutsprocesser välja resor och upplevelser som satsar aktivt på hållbar miljö.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett antal rekommendationer för hur en aktör i rese och turistnäringen ska hantera frågor om miljömärkning samt hur dessa ska implementeras både när det gäller gränssnitt och interaktion. Förväntade effekter är att miljö och hållbarhets frågor ska kunna få ett större kommersiellt värde inom rese- och turistbranschen. Med hjälp av de frågor vi har kunnat besvara inom projektet kan turistnäringen i Sverige tillgodose fler konsumenters behov av att tillgängliggöra och synliggöra anläggningar som satsar på miljö- och hållbarhetsfrågor.

Upplägg och genomförande

Resultaten baseras på: Intervjustudier med 40 representativa medlemmar i Svenska Turistföreningen. Intervjustudierna ledde sedan till en kreativ process där designförslag skapades och utvärderades. Designförslagen togs sedan vidare till en prototyp. Prototypen utvärderades genom ett antal djupare användartester där vi fick fram ett antal olika rekommendationer när det gäller interaktionsdesign och miljöalternativ för turistbranschen i stort och mer specifikt för Svenska Turistföreningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02685

Statistik för sidan