H2020 PHC-13-2014 steg 2 planeringsbidrag

Diarienummer 2014-03198
Koordinator Redwood Pharma AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - augusti 2014
Status Avslutat