GWW Eurostars Summer Event 2015

Diarienummer 2015-03219
Koordinator We See AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syftet var att hitta kapital för att utveckla GWW-tekniken. Vi har hittat en partner med vilken vi nu samarbetar.

Resultat och förväntade effekter

Vi hoppas att på det sättet kunna finansiera GWW-utvecklingen.

Upplägg och genomförande

Strategi - Att på ett effektivt sätt och utan hjälp gå igenom listan på mer än 200 deltagare var ej möjligt för mig. Min strategi blev därför att om jag inte kan hitta dem så skall de kunna hitta mig. Med den utgångspunkten utformade jag ansökan. www.wesee.eu/2015/ESE.pdf

Externa länkar

www.wesee.eu/2015/ESE.pdf

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.