Grundläggande förståelse och beräkningsmetoder för Stirlingmotorer

Diarienummer 2011-03119
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 1 668 350 kronor
Projektets löptid december 2011 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet var att skapa förutsättningar för att konstruera en Stirlingmotor med state-of-the-art egenskaper. Delmål var karaktärerisera nuvarande motor med provning, skapa ett validerat beräkningsverktyg samt utföra studier utifrån nuvarande motor för att visa på vägar till en motor med världsledande prestanda. övergripande mål och samtliga delmål har uppnåtts och Cleanergy har nu tillgång till ett validerat analysverktyg för Stirlingcykeln och har gjort studier mot en framtida motor med förbättrad prestanda och med större marknadspotential.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet var i stort enligt plan och motorn har karaktäriserats med provning, ett validerat beräkningsverktyg har skapats och studier mot en framtida motor har gjorts. ökad förståelse för Stirlingmotorns termodynamik och insikter om vad som är viktigt i arbetsgaskanalen i en Stirlingmotor har framkommit. De förväntade effekterna är kapabilitet att konstruera Stirlingmotorer med ökad prestanda med ökad marknadspotential och lönsamhet för slutanvändarna.

Upplägg och genomförande

Projektet var indelat i tre delar där Chalmers stod för motorprovning och utvecklande av ett beräkningsverktyg. Cleanergy ansvarade för indata och motorstudier samt för övergripande projektledning av alla delar. Uppdelningen fungerade bra och för både projektet och Cleanergy har Chalmers varit en bra partner. Samarbetet företag-högskola kan sägas vara avgörande för dylika projekts framgång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.