Gröna skogs- och markbrandsensorer

Diarienummer
Koordinator Sensible Solutions Sweden AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta ett skogsbrandslarmkoncept från laboratorium via verifiering/test till fungerande och producerbart demonstratorsystem. Projektets handlar dels om de tekniska utmaningar som ligger i integrationen av den trådlösa sensornoden med en mindre belastande energikälla än Lithiumbatteri. Projektet omfattar också optimering av den basstation som kontinuerligt men intermittent avlyssnar signaler från sensorerna i systemet. Resultat: Ett industriellt producerbart sensorsystem finns framtaget med lång kommunikationsräckvidd och sensordriftstid.

Resultat och förväntade effekter

Ett industriellt producerbart och miljövänligt sensorsystem för detektering av skogsbrand har verifierats och visar på en kommunikationsräckvidd genom tät skog på ca 800 meter och en sensordriftstid på 10 år. Projektet innefattar optimering av sensorelektronik och kommunikationsteknik samt verifiering av systemet när det strömförsörjs via tryckta batterier eller aktionsinitierade sensorbatterier baserad på miljövänliga material. Systemet är nu moget för installation och driftsättning i större demonstrationsanläggningar där systemet kan utvärderas i skarpt läge.

Upplägg och genomförande

Projektet har innefattat följande aktiviteter: Sensornoder: - Prov med kommersiellt tryckt batteri i sensorer - Verifiering av prestanda och ny antenn mot eget ´sensorbatteri´ - Verifiering av kommersiellt tryckt batteri i sensor Basstationer: - Elektronikdesign; ny antenn, kraftförsörjning - power pack - Elektronik och logikdesign energieffektivitet Utvärdering av produktionsmetoder: - Utvärdering av tryckta batterier som strömförsörjning i sensornoderna - Utvärdering av byggsätt för integration av tryckta batterier Projektet har genomförts enligt plan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.