Gröna Korridorer Demodag 121212

Diarienummer 2012-03953
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med demodagen var att locka till de främsta aktörerna inom Gröna Korridorer för att visa upp sina senaste transporteffektivitetslösningar. Detta gällde både nationella och internationella aktörer. Målet med dagen var att få dit 250 gäster och 30 utställare både från Sverige och utlandet.

Resultat och förväntade effekter

Drygt 250 gäster, 29 utställare och 8 lastbilar med olika alternativa bränslen deltog i Demodagen.En tredjedelav uställarnavar utländska. Effekterna av demodagen blev ett kunskapsöverförande i form av utställningen men även genom att det fanns stora utrymmen under dagen för knyta nya kontakter och nya samarbetspartners.

Upplägg och genomförande

Den 12/12 kl 12:12 invigdes den första Gröna Transportkorridoren mellan Oslo-Randstad (Rotterdam-Amsterdam-området) iHolland. Utställarna från olika länder och från samtliga transportslag som väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter visade upp flera världsledande transporteffektivitetslösningar. Tillställningen ägde rum i Malmömässan och arrangerades av CLOSER på Lindholmen Science Park tillsammans med Volvo och Scania på uppdrag av Trafikverket, Vinnova, Sjöfartsverket.

Externa länkar

Gröna Korridorer Demodag 121212 ägde rum i Malmömässan. Arrangör var CLOSER på Lindholmen Science Park

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.