GreenElec CIT

Diarienummer 2011-03938
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 624 490 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

GreenElec har haft som syfte att utveckla mer resurseffektiva elektronikprodukter genom design och material som möjliggör mer effektiv återvinning av ingående material. För samtliga tre produktkategorier som studerats i projektet har nya designer tagits fram som möjliggör en mer uthållig End-of-Life-behandling och materialåtervinning. WP4 har uppfyllt sina projektmål och starkt bidragit till den övergripande måluppfyllelsen för projektet.

Resultat och förväntade effekter

CIT har starkt bidragit till följande resultat i projektet: - återvinningsprocesser och sorteringskriterier för uthållig End-of-Life-hantering av utvalda elektronikavfallsströmmar/produkter - Produktdesigns (på marknaden) anpassade för en optimal materialåtervinning av tre produktkategorier Genom CITs insats har både mer uthålliga produkter hos tillverkarna samt mer uthålliga återvinningsprocesser hos återvinningsföretag kunnat utvecklas. CIT har vidare byggt kunskap och relationer som stärker CITs framtida verksamhet på området.

Upplägg och genomförande

CIT har lett WP4 i vilket huvudsakligen följande aktörer deltagit: Stena, Optisort, Philips, MARAS, Barco och TP Vision deltagit. WP4 har genomförts i nära samarbete med flera av de andra arbetspaketen i projektet, bl a WP1-3 samt WP5. Praktiskt arbete har i hög grad genomförts med eller hos Stena Metall. Samarbetet har fungerat bra med samtliga parter. Oturligt nog gick Optisort i konkurs under projektet varför ett väl fungerande samarbete avbröts och samverkan med WP3 blev mindre omfattande än planerat.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.