Green It Homes

Diarienummer
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har letts av IMCG, som är en internationell innovationsaktör, och medverkat har IT-utvecklare från Finland och Sverige, teknikleverantörer från Sverige och Norge samt Göteborg Energis forskningsstiftelse. Vi har vidareutvecklat ett system för styrning, prognostisering och övervakning av energi som ligger i framkant inom området smarta och energieffektiva byggnader. Med verifieringsstödet har vi kunnat göra en marknadsintroduktion. Vi har anpassat oss efter den snabba marknadsutvecklingen och kan idag erbjuda systemet både för el och fjärrvärme.

Resultat och förväntade effekter

Målet med utvecklingen är att verifiera Green IT Homes ur ett marknads-, användarmässigt- och tekniskt perspektiv. Genom att koppla upp husen mot en gemensam server vilken fungerar som motor i systemet kan man på ett rationellt sätt skapa förutsättningar för en extern partner att erbjuda styrning av energianvändningen. Systemet är vidareutvecklat till en robust lösning för fjärrvärme i fastigheter. Fjärrvärme är ett vanligt i svenska tätorter och med en möjlighet att styra och effektivisera även denna energi ökar möjligheten för slutanvändaren att tjäna pengar på lösningen.

Upplägg och genomförande

Vi har gett konsumenten möjlighet att övervaka och styra sin energianvändning oberoende av var man är. Detta behov har verifierats under de senaste månaderna både av vår testgrupp och av marknaden. I dag finns det flera visualiseringsprodukter för elektricitet vilket är positivt för efterfrågan av vårt system vilket också inkluderar styrning av fjärrvärme. Green It Homes är en add-on lösning. För att kunna mäta och styra energiförbrukningen köper vi in lösningar från leverantörer. Olika integrationer att ta hänsyn till påverkar produktutvecklingen både positivt och negativt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02415

Statistik för sidan