Gränsöverskridande entreprenörskap (GREN)

Diarienummer 2015-02789
Koordinator Inclusive Business Sweden
Bidrag från Vinnova 252 726 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att genomföra dels en kurs i entreprenörskap för utrikesfödda, med fokus på företagande med koppling till entreprenörernas forna hemländer; och dels att ta fram ett koncept på hur andra aktörer som genomför integrationsprojekt kan använda sig av konceptet. Båda dessa syften har genomförts enligt plan. Målet med projektet var att fler utrikesfödda startar egna företag med koppling till sina forna hemländer, vilket också har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är dels utfallet av kursen i entreprenörskap som genomfördes, där cirka hälften av deltagarna startade företag som hade en koppling till deras forna hemländer; dels framtagandet av konceptet GREN som vi genomförde parallellt med att kursen hölls. Förväntade effekter av båda dessa är att fler företag startas som genom kopplingen till entreprenörens forna hemland skapar ekonomisk tillväxt både där och här. I tillägg kommer projektets effekt vara är att konceptet GREN sprids till fler aktörer som implementerar integrationsprojekt runt om i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har till viss del präglats av den pågående s k flyktingkrisen men har samtidigt speglat det syfte och mål vi satte för projektet. Upplägget bestod i en kurs för utrikesfödda i hur man kan starta företag som har koppling till sitt forna hemland samt utvecklingen av ett koncept i hur man implementerar detta fokus på entreprenörskap i andra delar av landet. Vi genomförde samtligt enligt plan men råkade bitvis i svårigheter att nå ut till berörda aktörer, troligen beroende på den belastning som flyktingkrisen förde med sig.

Externa länkar

Vår hemsidas korta beskrivning av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.