Global inomhuspositionering i 3D

Diarienummer 2015-05420
Koordinator COMBAIN MOBILE AB
Bidrag från Vinnova 1 927 300 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Eftersom vanlig GPS inte fungerar inomhus, finns det ett stort behov av en ny global positioneringsmetod. Projektets mål var att skapa ett helt nytt unikt globalt 3D positioneringssystem för inomhus som klarar att detektera våning och fungerar för alla trådlösa produkter. Projektet har tagit fram en metod och algoritmer för att automatiskt skapa 3D modeller av radiomiljön som sparas i en databas. Dessa modeller kan sedan användas för beräkning av inomhusposition för en mobil enhet. En positionering med noggrannhet under 10m och rätt våning har uppnåtts med ett testsystem.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat grunden för en unik inomhus positioneringstjänst som ger både våning och mycket bättre noggrannhet än existerande tjänster (t.ex. Google). Implementering av metoderna i produktion pågår och kommer att bli en förbättring av Combains existerande globala positioneringstjänst CPS (Combain Positioning System). Relevant IP har identifierats och en patentansökan är inlämnad och ytterligare en ansökan håller på att skrivas. Vetenskapliga artiklar har publicerats och presenterats, bl.a. på IPIN 2016 och CVPR 2016.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av Combain Mobile AB i nära samarbete med Matematikcentrum, Lunds Universitet. Matematikcentrum har studerat nya metoder, utvecklat de grundläggande algoritmerna och verifierat dem i Matlab på mindre mängd data. Combain har implementerat och verifierat algoritmerna mot större mängd data samt utvecklat testsystem och appar. Combain har fysiskt suttit på LTH, vilket har bidragit till ett fokuserat och nära samarbete som ger snabbt resultat. Varje vecka har projektmöten hållits med deltagare från EIT, LTH och Sony Mobile.

Externa länkar

Combain CPS Indoor home page with new indoor 3D positioning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.