Global health beyond 2015

Diarienummer 2013-00722
Koordinator Svenska Läkaresällskapet
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2013 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att öka kunskapen om global hälsa, främst bland studenter och forskare från olika dicipliner. Genom det stora och breda deltagandet anser vi det målet uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Många deltog i konferensen och aktiviteten i sociala media var omfattande. De långsiktiga effekterna - mer debatt och kunskap om globala hälsofrågor avses ej mätas inom ramen för projektet.

Upplägg och genomförande

SLS är mkt nöjda med genomförandet och har fått mycket beröm för innehåll och form.

Externa länkar

www.sls.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.