Geststyrning i vården

Diarienummer 2015-05504
Koordinator Erghis Technologies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Smittospridning inom vården är ett ökande problem, med stora samhällsekonomiska kostnader. Detta gäller inte minst operationssalar - en miljö där den sterila personalen samtidigt behöver kunna interagera med en mängd datorer och displayer. Detta projekt utredde de praktiska tillämpningarna för Erghis teknik i operationssals-sammanhang och testade den i klinisk miljö tillsammans med både personal och medtech företag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet gav en tydlig bild av konkreta behov för Erghis geststyrning och vilka eventuella praktiska hinder som föreligger kommersiell tillämpning riktad mot operationssalen. Erghis teknik har vidareutvecklats baserat på erfarenheterna från projektet och även resulterat i en ny patentansökan.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i tre delar, med utveckling av mjukvaran parallellt. Sahlgrenska bidrog med behovsinventering och tester i del 1 och 2. I del 3 gjordes användartester med St Mary´s i London och en integration med tillhörande testning i Tyskland med ett ledande medtechbolag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.