GavagaiCall8

Diarienummer 2011-03850
Koordinator Gavagai AB
Bidrag från Vinnova 64 745 kronor
Projektets löptid november 2011 - januari 2012
Status Avslutat