FUSE - FUnctional Safety and Evolvable architectures for autonomy

Diarienummer 2013-02650
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Elektronik, Borås
Bidrag från Vinnova 6 615 202 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektmålen har från början angivits som: För autonomi i fordons-industrin: Föreslå hur metoder och standarder för funktionssäkerhet behöver ändras. Skapa en referens-arkitektur. Validera lösningarna. Målen har uppnåtts genom att strukturera området funktionssäkerhet för autonoma vägfordon, och i synnerhet att identifiera vad som är specifikt för autonoma fordon jämfört med dagens som körs av manuella förare, genom att skapa en referensarkitektur, samt att validera alla resultat i realistiska exempel.

Resultat och förväntade effekter

FUSE-projektet har strukturerat området funktionssäkerhet för autonoma vägfordon. Det har utmynnat i såväl preliminära resultat som i en identifikation av specifika forskningsområden som behöver utredas: Driver Relations Hazard Analysis and Risk Assessment Decision Hierarchy and Architectural Patterns Incomplete Redundancy Refinement Verification FUSE visar på möjligheten att genomföra säkerhetsbevisningar för autonoma vägfordon, vilket innebär att denna fråga inte nödvändigtvis hindrar en kommersiell introduktion, givet att ovanstående frågor löses.

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats i två arbetspaket för grundläggande forskningsfrågor, inom områdena metodlogi för funktionssäkerhet respektive arkitekturmönster, i ett paket för validering och ett för dissemination. Paketen har arbetat iterativt och utbyttresultat och frågor sinsemellan. Alla projekt-resultat har också publicerats i vetenskapliga publikationer med ett peer review-förfarande. På projektets hemsida: www.fuse-project.se finns listor med inbjudna föredrag, workshop arrangerade i samverkan med andra, samt information om de vetenskapliga publikationerna.

Externa länkar

http://www.fuse-project.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.