FUNK

Diarienummer 2014-02627
Koordinator FÖRENINGEN FURUBODA ÅHUS - Furuboda Arbetsmarknad
Bidrag från Vinnova 245 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att skapa goda förutsättningar för att jobba vidare och påverka den struktur som idag styr mode- och skönhetskulturen men även stylistyrken och dess utbildningar. När förstudien var klar ville vi ha en färdig handlingsplan för hur vi går vidare, ett uppbyggt nätverk av organisationer som står bakom det fortsatta arbetet samt förankrat målsättningen hos viktiga brukarorganisationer. Som vi skrev i avsnittet ´mål för projektet´ har dessa kontakter påbörjats och en handlingsplan är i full gång.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter i en förstudie var att nå sådan kunskap att vi skulle kunna jobba vidare med frågan i en genomförandefas. Vi hade tre områden som vi skulle fördjupa oss i. Efter förstudien har vi valt att lägga ett av områdena, nämligen webtidning, åt sidan då vi genom studien sett att det kräver mycket att hålla alla tre områden igång samtidigt. Vi har under förstudien kartlagt att utbildning inom stylistyrken är ett viktigt och konkret mål att jobba vidare kring. Vi tror även att det kan vara en viktig insats för att nå förändring kring rådande stereotypa normer i övriga modekulturen.

Upplägg och genomförande

Vi har fördjupat oss i bloggar, tidningar, modeshower etc för att se huruvida målgruppen är exkluderad eller ej. Vi har varit i kontakt med olika individer inom de områden vi har satt upp som mål för denna förstudie och vi kan se att målgruppen är tydligt exkluderad och att det finns ett behov av att inkludera mångfald inom modekulturen och tillhörande instanser. Vi har genomfört workshops med individer som faller inom ramen för målgruppen, för att diskutera ämnet och få en uppfattning om hur de upplever frågan. Vi blev efter workshopen än mer övertygade om att området kräver förändring.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.