Fuktsensor i badrum

Diarienummer 2016-01593
Koordinator Staga Sweden AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Målet med projektet var att utreda olika metoder för att detektera fukt. En bra metod har hittats och de första sensorerna har tillverkats i en mindre skala.

Resultat och förväntade effekter

En mätmetod har hittats till ett rätt pris och kommer årets tester att fortsätta visa positiva resultat så är målet att de första detektorerna kommer vara integrerade i våra produkter under 2017 och kommersiella under 2018.

Upplägg och genomförande

Projektet krävde en större andel externa resurser än planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.