Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

French-Swedish Life Science Days 2019 - October 1st-2nd 2019 Paris

Diarienummer
Koordinator DanPET AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet att skapa ny affärsutveckling för vår produkt 18F-NS14490 uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet var positivt - bra kontakter skapades till nytta för framtida affärsutveckling finansiering.

Upplägg och genomförande

Projektet (relaterat till 18F-NS14490 för bättre diagnos av instabila plack i artärer) gick ut på att presentera en 3 minuters pitch och att hålla flera möten med investerare och andra auktoriteter på Life science området.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 september 2019

Diarienummer 2019-03541

Statistik för sidan