Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Franco-Swedish Collaboration for Green Transport Solutions

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 237 991 kronor
Projektets löptid april 2019 - september 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

I november 2017 signerade premiärminister Stefan Löfven och president Emmanuel Macron ett strategiskt partnerskap för innovation, digital transformation och gröna lösningar mellan de två länderna. Detta projektet undersöker hur en paraplyorgansation skulle kunna stimulera fransk-svenska samarbeten i smart mobilitets-projekt.

Resultat och förväntade effekter

Syftet med det fortsatta arbetet bör vara att fördjupa samarbetet mellan Sverige och Frankrike om smart mobilitet (DS-omfattning) med Drive Sweden som plattform och förbättra tillgången till nationella och europeiska innovationsfonder. Målet bör vara (1) Investeringar i framväxande mobilitetsprojekt med franska-svenska partnerskap, och (2) Upprätta kanaler i Frankrike och / eller fransk motsvarighet för Drive Sweden.

Upplägg och genomförande

Projektet var upplagt för att undersöka behov och möjlig organisation för ett paraplysamarbete. En arbetsgrupp bestående av representanter från RISE, Vinnova och Alliance for Urban Sustainability / energimyndigheten träffades varje vecka för att iterativt arbeta fram ett förslag. Input kom genom dialog med personer from industri och offentlig sektor. Två workshops arrangerades, den 9 maj och 3 september, med drygt 35 deltagare. Två konferenser genomfördes parallellt, en i Paris den 11 maj och en i Stockholm den 3 september, för ytterligare nätverkande och dialog.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 maj 2019

Diarienummer 2019-02485

Statistik för sidan