Framtidens avfallsahantering i den täta hållbara staden

Diarienummer 2014-05815
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomföra en innovationstävling där syftet är att skapa optimerade system för: de som ska sortera sitt avfall genom systemen, entreprenörer som hämtar olika fraktioner och de som har ansvar för skötsel av systemen. Målet har varit att genomföra innovationstävlingen så att nya innovativa lösningar skapas för välfungerande och attraktiv avfallshantering i tät stadsmiljö. Projektet har uppfyllt både syfte och mål.

Resultat och förväntade effekter

Totalt inkom 12 st godkända bidrag i tävlingen. Tre bidrag fick möjlighet att utveckla sina idéer och presentera sina förslag vid ett slutseminarium i Visby den 4 juli där även vinnare av tävlingen utsågs. Bidragen som kommit in till tävlingen visar på möjligheter att lösa avfallshanteringen och återvinning av resurser på nya sätt och att detta kan leda till förändringar vid nybyggnation eller ombyggnad av befintliga boendemiljöer.

Upplägg och genomförande

En arbetsgrupp med representanter från VA SYD, SLU Alnarp och Malmö stad har planerat och genomfört projektet. Under tävlingsperioden har både sakkunniga och jurymedlemmar från ovanstående organisationer medverkat samt även MKB Fastighets AB och Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Innovationstävlingen genomfördes i två steg. Slutseminarium med diskussion och prisutdelning genomfördes i Visby den 4 juli 2016. Alla finalister vann 100 000 kr vardera och den slutliga vinnaren erhöll ytterligare 100 000 kr. Samverkan mellan olika organisationer har varit konstruktiv.

Externa länkar

Hemsida för tävlingen Seminarium med prisutdelning i Visby den 4 juli 2016

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.