Framtida högprestanda fibergitter

Diarienummer
Koordinator Proximion Fiber Systems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet Framtida högprestanda fibergitter var att bättre förstå ursprunget till störningar i fibergitter. Syftet var både att hitta tekniska vägar för att undertrycka dessa störningar, och att kunna se vilka begränsningar oundvikliga störningar ger på fibergittrens prestanda.

Resultat och förväntade effekter

En inledande litteraturstudie gav oss bättre förståelse för de teoretiska modeller som publicerats. Proximions konkurs gjorde att uppföljande experimentella studier inte kunde genomföras, så det har varot svårt att på ett konkret sätt överföra våra kunskaper till vår tillverkningsprocess.

Upplägg och genomförande

Litteraturstudien genomfördes av vår samarbetspartner Acreo. Denna gav viktig kunskap och säkerställer också att det inte finns några kunskapsluckor på Proximion i förhållande till våra konkurrenter. Litteraturstudier kan lätt bli väldigt omfattande. Det är viktigt att snäva in ämnet och att precisera hur resultaten skall presenteras för att få god kunskapsöverföring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.