Fotonik - En möjliggörande teknologi för Sverige

Diarienummer
Koordinator EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att skapa en strategisk innovations och forskningsagenda för att genom optik- och fotonik bidra till en livskraftig, expanderande och lönsam svensk industri. Målet under denna första period har varit att utveckla en gemensam agenda tillsammans med sex andra agendor relaterade till elektronik.

Resultat och förväntade effekter

Först har vi etablerat ett starkt och omfattande samarbete mellan PhotonicSweden, Svensk Elektronik, Acreo, KTH, Chalmers och LTU, samt på ett senare stadium med Swednanotech. Sedan har nuläget för vårt område noggrant studerats och agendan börjat redigeras. Från att i början ha varit något försummat, har man lyckats lyfta fram ett område som möjliggör en betydande del av den svenska industrin. Vår gruppering och vårt område har i våra ögon en klar potential att bli ett SIO. Slagkraften skulle kunna ökas ytterligare med en gruppering som inkluderar nanoteknologin.

Upplägg och genomförande

Acreo har lett den gemensamma agendan. Definitionen av samarbetet har krävt långa diskussioner i början, men resultatet är nu mycket tillfredställande. Nuläget har studerats i form av en makroekonomisk studie, ett 40-tal företagsintervjuer och en webenkät. Varje agenda har också kommit med en hel del information för nuläget. Två workshops har organiserats för att få nya idéer och en bred förankring.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.