Fortum Innovation Challenge

Diarienummer 2014-04386
Koordinator FORTUM POWER AND HEAT AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Fortum Innovation Challenge var att, ibland en yngre publik i Sverige och i Finland, identifiera idéer för nästa generations smarta energilösningar.

Resultat och förväntade effekter

Fortum Innovation Challenge har genomförts, vinnare har utsetts och resultatet av tävlingen har publicerats. Totalt 306 deltagare registrerade sig för tävlingen, och totalt 59 bidrag genererades; 29 bidrag ifrån Sverige och 30 bidrag ifrån Finland. Utöver de två vinnande bidragens potential har tävlingen genererat ett flertal utvecklings- och kommersialiserbara idéer för nästa generations smarta energilösningar.

Upplägg och genomförande

Fortum Innovation Challenge har under slutet av 2014 och början av 2015 genomförts i Sverige och i Finland. En yngre publik uppmanades att delge idéer för hur nästa generations smarta energilösningar ska se ut. Fem idéer ifrån Finland, och fem idéer ifrån Sverige, valdes ut som finalister, varpå de tilldelades varsin mentor hos Fortum. Med hjälp av mentorerna utvecklade finalisterna sina idéer vidare för att anpassas mot Fortum. Baserat på de vidareutvecklade idéerna valdes en vinnare ut i Finland och en i Sverige.

Externa länkar

Innovationstävlingens hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.