Fortsättning samarbete mellan Vinnova,Sjöfartsverket och Lighthouse

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för sjöfart och marin teknik
Bidrag från Vinnova 49 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2017
Status Avslutat