Förstudie till Innovations- och designcenter vid Telefonplan

Diarienummer 2012-02973
Koordinator Telefonplan Innovation & Design - Kolonien Coworking AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - februari 2013
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation och Design hösten 2012

Syfte och mål

Förstudien har skapat en omfångsrik kunskap hur ett operativt center för innovation och design kan genomföras och utvecklas vid Telefonplan. Kartläggningen och omvärldsanalyserna har lyft upp och fått fram en mängd branschspecifika faktorer inom systeminnovation, nätverksuppbyggnad, kommunikationsstrategier och inte minst hur dessa näringar utvecklas och samverkar med de gängse traditionella näringarna. Ett centralt mål som genomlysts är den organisatoriska uppbyggnaden, där en projektkommunikativ modell har upprättats.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien ger vid handen att det är hög tid att Stockholm tar ett samlat grepp för att främja de undersökta näringarna. T.ex. så finns mycket goda möjligheter till att samverka med de traditionella svenska näringarna och i synnerhet med företag inom ICT-klustret i Kista. Stockholms nuvarande näringsliv kommer växa och bli starkare i en nationell och internationell konkurrens, inte minst bli mer innovativt, attraktivt och intressant. Om ett projektdrivet kluster av modellen Triple Helix ska utvecklas behöver även de politiska företrädarna i Stockholm ta ett ansvar.

Upplägg och genomförande

Förstudien har följt den inrättade aktivitetsbeskrivningen med genomförande enligt: Research-Analys-Syntes-Slutsatser. Aktivitetsbeskrivningen har innefattat en plan för aktörerna vid Telefonplan, samt en extern plan för de regionala och nationell undersökningar med jämförande undersökningar inom Europa. Andra aktiviteter är workshops, inventering av metoder och forskning. överlag har aktivitetsbeskrivningen genomförts enligt fastställd plan. Ett tydligt avsteg är att projekterad tid som övertrasserats med råge. Ett val som genererat kunskap och kvalité.

Externa länkar

http://www.telefonplaninnovation.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.