Förstudie: Storskalig test av ny teknik för bättre återföring av fosfor från avloppsvatten.

Diarienummer 2013-04408
Koordinator BIOPTECH AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 221 719 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med den nya filtertekniken är att åstadkomma bättre rening och återföring av fosfor i stor skala. Det syftet ser ut att kunna nås. Ett mål med förstudien var att genom marknadsundersökning och teknikval utvärdera relevansen med att bygga en testanläggning baserad på storskalig design. Förstudien visar på mycket stor relevans genom stor positiv respons från potentiella kunder. Det andra målet var att skapa en bra ansökan och plan för utvärdering genom ett testsystem, vilket också är uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien var mycket uppmuntrande tack vare tydlig positiv respons och önskan om samarbete från stora potentiella kunder. Planen för implementation och utvärdering av ett testsystem bör kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Effekten av att kunna genomföra tester i stor skala är validering av tekniken och kortare tid till kommersiell utrullning som i stor skala resulterar i förbättrat utnyttjande av fosfor, minskad övergödning och ekonomiska besparingar. Som exportprodukt skulle det bli ännu större genomslag.

Upplägg och genomförande

Ansatsen för marknadsundersökningen var från start väldigt bred men snart valdes att lägga kraften på de två huvudspår där vi fick störst kundrespons. På det viset kunde man åstadkomma ett tillräckligt djup i analysen också. I slutänden valdes reningsverk som mest värdefullt område för att ta nästa steg med. Flertalet experter har deltagit och därmed kunnat borga för slutsatser och plan med god kvalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.