Förstudie spårteknik UH

Diarienummer 2017-05207
Koordinator INFRANORD AB - INFRANORD AB, SOLNA
Bidrag från Vinnova 614 713 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt Spårteknik UH (Vinnova & Infra Sweden 2030) Syfte och mål Metodik, produktionsteknik & maskinell utrustning för reparation av järnvägsspår. Förstudiens mål är underlag och bedömning av hur stora effektiviseringsvinster, som kan förväntas av huvudprojektets genomförande. Förslag till delprojekt att ingå i Huvudprojektet och prioriteringen av dessa. Syftet med Huvudprojektet är att effektivisera underhåll och reparationer av järnvägsspåren i det svenska stamnätet, lokala järnvägsspår och i lokaltrafikens spårsystem såsom spåren för tunnelbanor och spårvagnar.

Resultat och förväntade effekter

Resultat Bedömd effektiviseringspotential är av storleksordningen 25 % i Huvudprojekt som detaljplanerats under Förstudien. Effekter Förstudiens underlag möjliggör riktade insatser på metodik för underhåll och reparationer, med störst effekt genom billigare och snabbare metoder samt mindre olyckor och en kraftig minskning av belastningsskador hos underhållspersonalen.

Upplägg och genomförande

Förutsättningarna för tekniköverföring från stål- och processindustri o svensk tjvg-underhåll kartlades. Kostnaderna och arbetsmetoderna studerades för uh-arbeten. Urval och prioritering gjordes av arbetsmetoder. Ett antal metodstudier genomfördes. Viss förkonstruktion av utrustning. Delprojekten var: Metoder o. maskiner Kabeldragning, skydd o. isolering Metoderstudier Säker arbetsplats vid spåret Automation o. robotteknik Projektet sker i samarbete med Infra Sweden 2030 och med Vinnovas stöd o. delfinansiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.