Förstudie gällande användning av dubbelenergiröntgen för röt- och svampdetektion inom träindustrin

Diarienummer 2013-03735
Koordinator INNOVATIV VISION AB
Bidrag från Vinnova 461 750 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet visar att dubbelenergiröntgen kan användas för detektion av röt- och svampangrepp inom vidareförädlande träindustri.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett underlag för ett kommande utvecklingsprojekt med syfte att utveckla en industriell produkt för detektion av röt- och svampangrepp inom vidareförädlande träindustri.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en kombination av teoretisk genomgång och praktiska tester. Projektet har genomförts av interna resurser tillsammans med resurser från samarbetspartnern Mantex i Kista samt kunden Innowood i Gamleby. Internt har hypoteserna kunnat testats i en WoodEye 5 X-Ray med normal specifikation för dubbelenergiröntgen. Samma tester har genomförts hos Innowood i Gamleby som har en WoodEye 5 X-Ray i industriell drift. Tester med dubbelenergiröntgen med större differens mellan energinivåerna har testats i labbmiljö hos Mantex i Kista.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.