Forskar Grand Prix 2014

Diarienummer 2014-01971
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med tävlingen är att stimulera forskare att medverka i en dialog med omvärlden, öka allmänhetens intresse för forskning och forskaryrket, uppmärksamma olika aktörer på vikten av att forskare kommunicerar om sin forskning och i förlängningen bidra till att fler kontakter och möten mellan forskare och omvärld kommer till stånd. Tävlingen syftar också till att ge forskningskommunikation högre status och mer uppmärksamhet, liksom att visa på bredden i svensk forskning. Utifrån utfallet av utvärderingen och mediegenomslaget bedöms tävlingens syfte och mål ha uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Finalen och deltävlingarna utvärderades genom enkäter. 98 procent av publiken som deltog i utvärderingen tyckte att det var lätt att förstå det forskarna presenterade. 31 procent hade fått en mer positiv inställning till forskare efter tävlingen. Bland de tävlande svarade 54 procent att de blivit mer positiva till att samverka med allmänheten. Forskar Grand Prix omnämndes minst 78 gånger i media 2014. Finalen sändes i Kunskapskanalen och är tillgänglig på UR Play. Tävlingen fick brett genomslag i Sverige, både via media och genom att deltävlingarna var geografiskt väl spridda.

Upplägg och genomförande

Alla tävlande fick coachning. Deras presentationer betygsattes av publiken och av en jury som gav konstruktiv kritik utifrån sina expertområden scenkonst, berättande respektive vetenskapligt innehåll. Därmed fick alla deltagare ökad insikt i muntlig presentation. Efter utvärderingar av tidigare år justerades konceptet 2014. Presentationerna utökades från 3 till 4 minuter. Efter en snabbrepris där varje forskare sammanfattade sin presentation, röstade publiken. Deras och juryns poäng avgjorde tillsammans vem som vann. På så sätt gjordes alla delaktiga i tävlingen.

Externa länkar

Forskar Grand Prix-finalen skildrad på fyra minuter Tävlingens webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.