Företagsfabriken i Kronoberg AB

Diarienummer 2015-03042
Koordinator FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång 2015-00078-en

Syfte och mål

Företagsfabriken i Kronoberg är en företagsinkubator som agerar i nära samarbete med regionens näringsliv och Linnéuniversitetet. Målet med projektet är att skapa fler hållbara kunskapsintensiva tillväxtföretag genom att erbjuda kvalificerad affärsutveckling och metoder för bolagen att kunna utvecklas genom.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar en effektivare och mer hållbar inkubationsprocess med en högre nivå på utvecklingen hos bolagen än tidigare.

Upplägg och genomförande

Nätverket av affärsutvecklare med kvalificerad branschkunskap har förstärkt i kombination med en organisation som på ett effektivare sätt kan möta dagens tillväxtbolags utmaningar. Processen har utvecklats internt och genom genomlysningar och genomförandet har tagits emot mycket positivt hos berörda parter.

Externa länkar

www.foretagsfabriken.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.