Forest residues for combined edible mushroom and biofuel production (comush)

Diarienummer 2017-02705
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Bidrag från Vinnova 4 130 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Det övergripande målet är att utveckla en integrerad industrikedja där restprodukter från skogen används som substrat för svampodling och där förbrukat odlingssubstrat (spent mushroom substrate, SMS) återvinns som råvara för att producera biobränsle genom sockerplattformen. Det förväntas att detta projekt kommer att bana väg för att bygga upp en ny och ekonomiskt konkurrenskraftig industriell värdekedja både på nationell och internationell marknad.

Förväntade effekter och resultat

Detta förslag ska prova vår innovativa idé att svampodlingen ska fungera som ett förbehandlingssteg som underlättar utvinningen av kolhydrater ur substratet. Genom denna studie kommer förutsättningarna för etablerandet av ingående värdekedjan och teknikerna att valideras och evalueras. Projektresultaten ska visas som förslag på tekniska lösningar (substratrecept, processintegration, parametrar etc.), med ekonomisk och miljömässig utvärdering samt analyser av politiska förutsättningar för att möjliggöra beslutsfattande och industriell demonstration.

Planerat upplägg och genomförande

Fokus kommer att ligga på substratsammansättning, pastöriseringsparametrar, enzymatisk hydrolys och en ekonomisk och miljöbaserad livscykelanalys samt TIS-analyser och hållbarhetsbedömningar för hela kedjan. Laboratorieexperiment i bänkskalasamt industriella tester kommer att utföras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.