Förenklad process för framställning av Biokol

Diarienummer 2014-00418
Koordinator ENVIGAS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets 6 st Målsättningar 1. Att fastställa vilka uppehållstider som krävs för att säkerställa pyrolysen 2. Att bestämma hur och i vilken omfattning vattenångan deltar i kolkonverteringen 3. Att bestämma hur pyrolysgasen med högt CO2-innehåll förändras vid passage genom kolbädden 4. Att fastställa produktgasens kvalité 5. Att bestämma processens totalverkningsgrad 6. Att fastställa produktion av mängd biokol/MW bränsleeffekt

Resultat och förväntade effekter

1. Vid 5 st testkörningar konstaterades att den geometriska uppbyggnad stupet och reaktordelen hade var inom acceptabel nivå för att säkerställa den pyrolys vi önskade 2. Vi antar att vattenångan som utvinns i processen från bränslet har en positiv påverkan av kolkonverteringen men vi hann inte testa detta 3. Vi hann inte testa hur pyrolysgasen förändras vid passage genom kolbädden 4. Vi tog prov på gasen med gaspåsar som vi skickade för analys till ETC 5. Vi hann dock inte säkerställa processens totala verkningsgrad 6. Vi hann inte fastställa produktion av mängd biokol/MW bränsleeffekt

Upplägg och genomförande

Upplägget var sålunda, att vi instalerade en första prototyp av EnviGas PPG reaktor vid SLU/BTC lokaler i Umeå under vintern/våren 2014, samtidigt togs en utförlig driftinstruktion och ´Hassop analys´ fram, testkörningar utfördes under april och maj. Sammanställande av resultat och data slutrapport etc. under juni och augusti.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.