Förenklad kommunikation i bygg-produktion och fastighetsförvaltning

Diarienummer 2015-01780
Koordinator Hyperactive 3D AB
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Under projektet har plattformen vidareutvecklas och dynamiska och statiska funktioner har implementerats. Funktioner som inhämtas genom kundönskemål. Plattformen är nu en enkel, användarvänlig och solid kommunikationslösning redo att börja utvärderas av kunder. Målgruppen i projektet var primärt användare inom bygg- och fastighetssektorn. Vi har redan märk av att många fler användare inom flera olika branscher och områden har stor nytta av vår plattform.

Resultat och förväntade effekter

Alla grundläggande funktioner har utvecklat och implementerats i plattformen. Effekten av vår plattform kan bli en betydligt enklare och smartare kommunikation som skapar effektivitet före, under och efter ett byggprojekt. I kommande fas ska vi utvärdera detta tillsammans med kunder och enskilda användare i ett företags- och användarbaserat betaprogram som vi initieras Q1 2016.

Upplägg och genomförande

Alla kravspecifikationer, från övergripande funktion till funktioner i enskilda detaljer har analyserats, definierats och verifierats av och tillsammans med kundföretag och utvalda användare. Detta har grundat för en användarvänlig lösning samt förståelse inför kommande vidareutveckling.

Externa länkar

Duidit - The community of problem solversSign up for a beta now!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.