Förbättring av prototyp för elgenerering via återvinning av låggradig värme

Diarienummer
Koordinator Exencotech AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Tidigare genomförda tester har upptäckt problem med prestanda i den utvecklade prototypen. Projektets mål var att ta fram och införa metoder och lösningar för att förbättra effekten i den befintliga prototypen. Detta skulle åstadkommas genom följande åtgärder: 1.Förbättring av värmeväxlare 2.Minskning av kompression i energicellen 3.Förbättring av värmeledningen i PCM-materialet Vissa av åtgärderna var genomförda på en enskild energicell med gott resultat.

Resultat och förväntade effekter

1.Förbättring av värmeväxlare Omlödning av värmeväxlarna gav inte önskad effekt och vi har tagit fram en ny metod för tillverkning. 2.Minskning av kompression i energicellen Denna åtgärd har genomförts med mycket bra resultat. 3.Förbättring av värmeledningen i PCM-materialet Vi har utvecklat en metod att tillsätta nanokomponenter. Värmeledningen har förbättrats flera gånger jämfört med standard PCM. Vi har tagit fram lösningar till alla åtgärder. Projektet har gett oss ovärderliga kunskaper som vi planerar att införa och testa i kommande projekt.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i projektform med både intern och extern personal under ledning från Exencotech AB. Vi har använt expertis från flera leverantörer och universitet från Sverige, Tyskland och Indien. På grund av förseningar i leveranser och en delvis underskattad projektkomplexitet har vi inte hunnit tillverka och testa nya värmeväxlare enligt en nyutvecklad lödmetod. Projektet har i större utsträckning än planerat genomförts med egen personal vilket har medfört att kostnaden för löner varit betydligt högre än planerat. Projektets totalkostnad ligger därför över budget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.