Förändra radikalt Sörmland

Diarienummer 2016-01895
Koordinator OXELÖSUNDS KOMMUN
Bidrag från Vinnova 410 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att bygga hållbara strukturer för innovation i offentlig verksamhet. Målet är att sprida metoder om brukarfokuserad verksamhetsutveckling till fler kommuner samt att få utbyte kring och knyta fler samman till gemensamma utmaningar och lösningar på detta. Oxelösunds intresse i projektet handlar om att vi tror oss kunna nå bättre resultat om inflödet av andras erfarenheter, utmaningar och idéer ökar. Syfte och mål är uppfyllt då flera kommuner samt regionala aktörer deltagit. Det har möjliggjort nätverkande och lagt en grund för fortsatt samarbete under 2017.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet fick deltagarna bekanta sig med tjänstedesign och brukardriven innovation. Arbetet resulterade i ökad kännedom om hur målgruppen uppfattar verksamheten och tjänsterna samt nya produkter eller tjänster som lösningar på den utmaning som tacklats i projektgruppen. Arbetet kommer att fortsätta under 2017 i samverkan med FoU Sörmland och Landstinget Sörmland. Arbetet har lyft upp ett antal utmaningar i vårt traditionella sätt att leda och organisera verksamheten. Vi kommer jobba vidare med att utveckla organisation och ledarskap mot en mer tillitsbaserad styrning.

Upplägg och genomförande

Kommunerna i Sörmland bjöds in till en gemensam process under 2016 för att arbeta med befintliga utmaningar i verksamheten. Arbetet kommer har skett i form av workshops där utmaningarna träffats och jobbat gemensamt i processens olika faser. Kommunernas team har utbildas i metoden och mellan träffarna har de gjort egen research och genomfört tester på hemmaplan. Vid projektets slut hade grupperna fördjupad kunskap om hur deras målgrupp uppfattar verksamheten och flera av grupperna har innovationer att implementera som svarar mot utmaningarna.

Externa länkar

Webbplatsen har använts för att informera under projektets gång. Ett metodbibliotek kommer att byggas upp inom kort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.