For our future

Diarienummer 2015-06335
Koordinator INTERNATIONELLA KVINNOFÖRENINGEN - LRC FÖR KVINNOR I MALMÖ
Bidrag från Vinnova 538 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Att bidra till en mer jämställd, jämlik hållbar utveckling för ensamkommande barn som via anknytning placeras i familjehem (ebo). Familjehemsföräldrarna saknar ofta tillräcklig kunskap i svenska för att kunna ta del av den obligatoriska familjehemsutbildningen genomförd i kommunens regi. Effekterna blir allvarliga. Genom att inte kunna tillgodogöra sig utbildningen som ges och få stödet som behövs ökar segregationen och utanförskapet hos både familjehemsföräldrar och barn. Vi erbjuder Sveriges första familjehemsutbildning på andra språk än svenska för att motverka detta

Resultat och förväntade effekter

Våra åtta kvinnliga informatörer har genomfört en familjehemsutbildning på andra språk än svenska vid fyra tillfällen à tre timmar. Detta har gjorts i språkgrupperna dari/pashto, somaliska och arabiska, vilket motsvarar behovet hos de flesta ensamkommande barn som placeras. 35 familjer, 20 kvinnor och 15 män, har deltagit och vi har nått ut till 41 barn. Att få träffa andra i samma situation och utbyta tankar och erfarenheter var ett mycket uppskattat inslag som visar på det stora behov som finns. Idag finns en fungerande samverkansmodell och ett utbildningsmaterial som kan spridas.

Upplägg och genomförande

Metodutveckling med rättighets- och genusperspektiv utifrån Socialstyrelsens ordinarie familjehemsutbildning. Informatörerna utbildar kvinnorna i ebo-hemmen efter rekrytering enligt samverkansmodellen. Detta eftersom det mestadels är kvinnorna som ansvarar för familjens inre liv och för barnens talan i vardagen. Det handlar om relationer till skolan, vården och att leva ett aktivt liv i interaktion med samhället. Om vi stödjer dem i deras uppdrag har de en direkt bäring på barnens och ungdomarnas situation. Nästa steg är en utbildning av tvåspråkiga informatörer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.