FoI-agenda inom hälso- och sjukvård - Patientinvolvering för tjänsteinnovation

Diarienummer 2012-01903
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med FoI-agendan var att peka ut nödvändiga åtgärder som möjliggör utveckling av framtida tjänsteinnovationer inom svensk hälso- och sjukvård, framför allt med fokus på potentialen med patientinvolvering, något som i flera aktuella utredningar och forskningsprogram pekats ut som en nära paradigmatisk trend för utveckling av framtidens hälso- och sjukvård.

Resultat och förväntade effekter

Ett resultat av projektet är en 100-sidig rapport beskrivande fem innovationsområden och hur tjänsteinnovationer kan integreras med forskning utifrån ett fokus på patientinvolvering nämligen: 1. Patientens utgångspunkt och medverkan; 2. Interaktion och kommunikation; 3. Professionens kompetens och roll; 4. Arbetsorganisation; samt 5. System och aktörsnätverk. Ett resultat av arbetsprocessen är ett nationellt konsortium av aktörer, med förankring i akademi, offentlig sektor samt aktörer från privat näringsliv, redo att driva ett nationellt SIO-program.

Upplägg och genomförande

I arbetet med agendan har det genomförts totalt 47 expertintervjuer och arbetsmöten. Underlag har också hämtats från aktuella rapporter, policydeklarationer, tidigare forskningsprogram och vetenskapliga artiklar inom flera forskningsfält.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.