Flygoptimering

Diarienummer
Koordinator Aviolinx Software AB - Aviolinx Software AB, huvudkontor
Bidrag från Vinnova 2 410 968 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med detta projekt var att hitta ett nytt modernt sätt att optimera fler delar av ett flygbolags verksamhet på samma gång och att kunna ta hänsyn till flera olika del problem samtidigt. För att över huvudtaget kunna planera scheman behövs en regel motor som initialt tillverkades. Därefter ett GUI för att kunna se och ändra lösningarna manuellt både före och i efterhand. Dessa två delar är utvecklade. Grunden och algorithmen till optimeringsdelen är framtagen och ska nu kodas om och integreras i grundsystemet.

Resultat och förväntade effekter

Att implementera en flexibel regel motor som kan räkna, visa och varna om olika typer av inte bara regler från myndigheter utan även kostnads och kvalitets ´regler´ innebär flygbolagen snabbt kan se om crewschemat är optimerat eller inte. Kostnads regler och kvalitets regler kan både användas för manuel plannering och automatisk generering av aktiviteter för crew. Detta innebär att man med en flexibel regelmotor kan köra snabbare och effektivare optimeringskörningar och därmed ha fler resultat för analysen av ett optimerat schema.

Upplägg och genomförande

Initialt hade Aviolinx kontakt med ett 50 tal flygbolag om framtidens optimerade/automatiserade schemaläggings system av bla crew. Under våra möten har vi lärt oss att fler och fler flygbolag letar efter ett integrerat system och inte som tidigare där man intergrerat ett flertal system för samma process. Detta har inneburit att vi har fått ändra strategi där vi nu först implementerar grund funktioner utan automatisering/optimering. Steg 2 blir att introducera nya relger, viss automatisering för att sedan ta steget till avancerad optimering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.