Flygoperativt API för distribuerad tjänsteinnovation

Diarienummer
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Bidrag från Vinnova 83 300 kronor
Projektets löptid juli 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Se slutrapport

Resultat och förväntade effekter

Se bifogad slutrapport

Upplägg och genomförande

Se bifogad slutrapport

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.