FlowSense: Självregelering för effektivare lastbilstransporter

Diarienummer 2015-05285
Koordinator Disruptify AB
Bidrag från Vinnova 262 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla en fysisk produktdemonstrator baserat på det självreglerande konceptet för takluftriktaren. Den demonstrator som utvecklats i projektet uppfyllde målet med råge, där demonstratorn är en fullskalig takluftriktare som drivs av en linjäraktuator vilken i sin tur regleras av en elektronikenhet som utvecklats från scratch under projektet. Denna elektronikenhet loggar även alla motorparametrar och all data analys och reglering sker i realtid.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gett oss en unik möjlighet att utveckla en demonstrator för att bevisa den tekniska lösningens potential och därmed vinna vår första kund. Det har även möjliggjort för oss att bygga en helt unik utvecklingsmetodik där vi möjliggjort realtidsutveckling av våra algoritmer.

Upplägg och genomförande

Då det anslagna bidraget var lägre än den äskade budget så ändrades innehållet i projektet till viss del, men med bibehållna mål! Huvudsakligen så skippades arbetspaket 4, vilket omfattade simuleringar av den tänkta strukturen som ska justera luftdiktaren. Detta är idag till viss del en svaghet i konstruktionen, men avses hanteras i närtid. I övrigt så exekverades projektet i linje med planerat upplägg.

Externa länkar

Detta är vår webbsida, som vi lanserade i oktober 2016.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.