Fleximat på sjukhus, Landstingets Sörmlands recept på bästa sjukhusmaten

Diarienummer 2015-05896
Koordinator SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING - Landstingsdirektörens utvecklingsstab
Bidrag från Vinnova 790 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Införande hösten 2015

Syfte och mål

Införande av ett nytt måltidssystem på Nyköpings lasarett i syfte att patienterna/matgästerna ska äta mer och därmed uppnå en bättre nutritionsstatus. Detta är avgörande för den medicinska behandlingen i de flesta fall. Mål I december 2017 är måltidskonceptet Fleximat- Härlagad måltidsglädje implementerat på hela Nyköpings lasarett I december 2016 kommer en pilotsstudie att vara genomförd, utvärderad och utvecklat på en vårdavdelning. Denna utvärdering kommer sedan att ligga till grund för ett breddinförande på hela sjukhuset.

Förväntade effekter och resultat

Fler väl nutrierade patienter och mer nöjda patienter Måltidshanteringen ska ta minder tid i anspråk för vårdpersonalen. Frigöra tid för vårdpersonalen, som ska användas till mer patientarbete. Motsvarar 1 tjänst per avdelning, där vårdpersonal kan ägna sig åt patientarbete. Systemet ska minska det matsvinn som finns idag. Det kommer att medföra minskade kostnader och en mindre belastning på miljön Produktionsköket byggs om och det möjliggör att en genomgripande effektivisering är möjlig

Planerat upplägg och genomförande

Vi arbetar i ett huvudprojekt med 4 delprojekt. För varje delprojekt finns en utsedd delprojektledare 1) Nulägesanalyser och kartläggning av processer på vårdavdelning 2) Ombyggnation av måltidsrum på vårdavdelning 3) Ombyggt produktionskök 4) Nya menyer och recept 5) Måltidsvärd- ny roll Vi kommer att införa det nya måltidssystemet på en pilotavdelning för att kontinuerligt utvärdera och utveckla det. Efter fenomförd pilotstudie kommer vi att genomföra ett breddinförande på Nyköpings lasarett

Externa länkar

Här finns information om projektet på vår externa hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.