Fleximat på sjukhus, Landstingets Sörmlands recept på bästa sjukhusmaten

Diarienummer 2015-05896
Koordinator SÖDERMANLANDS LÄNS LANDSTING - Landstingsdirektörens utvecklingsstab
Bidrag från Vinnova 790 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Införande hösten 2015

Syfte och mål

Landstinget Sörmland har skapat ett helt nytt måltidssystem- Fleximat, som uppfyller moderna krav på sjukhusmat. Patienterna väljer själva när de vill äta. På avdelningen finns det tillgång pål mat under hela dygnet. En bred meny med huvudrätter, smårätter, mellanmål och desserter finns tillgänglig. Allt för att minska undernäringen hos patienterna, Måltidsmiljön är uppfräschad och skiljer från den övriga sjukhusmiljön. Måltidsvärdarna har fått en omfattande utbildning i kost och näringslära, motsvarande 4.5 HP.

Resultat och förväntade effekter

1)Väl nutrierade och nöjda patienter 2)Hälso- och sjukvården ska erbjudas prisvärda måltider. 3)Införda rutiner som medför ett minimalt svinn 4)De måltider som serveras ska vara varierade och utbudet ska vara brett, med inriktning på den kategori patienter som vårdas på avdelningen 5)Bemanning med Måltidsvärdar ska finnas under dagtid, vilket innebär att det frigörs tid vårdpersonalen 6)Tydlig avsvarsfördelning och ett väl fungerande samarbete 7)Under hela dygnet ska det finnas tillgång till någon mat 8)Centralköket ska vara anpassat för avsedd produktion

Upplägg och genomförande

Projektet har genomgått några faser. Planering inför genomförande av Fleximat på pilotavdelning. Där vi tog fram en receptbank som kvalitetssäkrades, anpassade avdelningsköket och måltidsrummet för att passa in i systemet. Mycket tid krävdes för utbildning och förankring hos vårdpersonal. Produktionsköket införde också en särskild "produktionslinje" för denna mat. Pilotverksamheten genomfördes under 7 månader och utvärderades därefter. Planering inför breddinförande är genomförd och nu inväntar vi ombyggnation och anpassning av lokaler

Externa länkar

Här finns information om fleximat

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.