Flexibla kretskort för LED

Diarienummer 2016-01309
Koordinator DP Patterning AB - Norrköping
Bidrag från Vinnova 966 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa en förståelse för potential och behov inom LED-industrin för flexibla kretskort (FPCB) samt, baserat på denna förståelse, vidareutveckla företagets teknik för att möta dessa behov. Två olika material och processer för dessa har utvecklats i projektet. Målet att kunna introducera nya FPCB för LED-marknaden har därmed uppfyllts, analysen är dock att det kommer att dröja några år innan FPCB blir dominerande på denna marknad då infrastrukturen för LED-industrin idag är baserad på rigida kort. Med DPP-tekniken kan denna tid kortas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet är mycket goda med ökad förståelse för de krav som ställs inom LED-industrin samt nyutvecklade material och processer som uppfyller kraven. Förväntade effekter av detta är att tröskeln för LED-industrin att acceptera DPP-tekniken kommer att minska. Tack vare de goda tekniska resultaten har projektresultaten dessutom redan kunnat användas inom andra marknader vilket genererat helt nya affärsmöjligheter. Den ökade försäljningen ger en möjlighet att etablera nya produktionslokaler i Norrköping med ett ökat rekryteringsbehov.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med en kartläggning av de behov som finns inom LED-industrin genom kontakt med en internationell aktör. Kartläggningen gav en kravbild på de produkter som måste kunna tillverkas med företagets process. Kartläggningen är dock inte fullständig utan fortsätter efter projektets slut. Samarbetet med svensk industri och akademi under projektet var mycket givande och har skapat mycket kunskap i företaget samt många framtida samarbetspartners. Arbetet med de internationella aktörerna var mer utmanande och krävde mer resurser än förväntat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.