FKG projektberedning inom FFI 2014

Diarienummer 2013-04319
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektberedningen från FKG är att få leverantörer att delta i FFI som i sin tur kan leda tillnya produkter eller tjänster. Detta i sin tur leder till framgångsrika företag och ökad sysselsättning. Utfallet för året i stort enligt målsättningarna. ( Se bilaga)

Resultat och förväntade effekter

Av 91 rekommenderade FFI projekt 2014, så är i 20(ca 22%) fall ett leverantörsföretag sökande. Leverantörer deltar i 67st (ca 74%) av de rekommenderade projekt . Totalt finns leverantörer med som sökande i 160 tillfällen. 88 unika företag deltar varav de flesta är SME.

Upplägg och genomförande

Vi har utfört arbetet med metoder från tidigare år.För detaljer se bifogad bilaga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.