FINAL Fullständig integrering av anropsstyrd trafik och linjetrafik

Diarienummer 2003-02005
Koordinator Västtrafik AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid november 2003 - september 2005
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.port.se/final