F&I-agenda Signalsystem för spårtrafik

Diarienummer 2012-01957
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transportvetenskap
Bidrag från Vinnova 295 700 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att ta fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda till signalsystem för spårtrafik; gemensamt av behovsägare, forsknings och innovationsutövare för att skapa en enad målbild för samverkan i kommande forskningsplattform. Projektet har resulterat i en väl förankrad F&I-plan för signalsystem för spårtrafik, en utvecklad samverkansprocess mellan forskning, utbildning och innovation och en plattform för fortsatt arbete. Samverkan har skett med andra agendor, framför allt ´Kapacitet i Järnvägstrafiken´ och ´Systemsimulering och simulatorer´.

Resultat och förväntade effekter

Förutom en F&I-plan och en plattform för framtida arbete inom agendans ram, har arbetet resulterat i en gemensam SIO-ansökan tillsammans med ´Kapacitet i Järnvägstrafiken´. I den ansökan ingår även förslag till projekt som startas under 2013 och avser signalsystemets påverkan på kapaciteten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som fyra workshop med mellanliggande sammanställningsarbete, samt avslutningsvis producerade av en slutrapport inklusive F&I-plan för signalområdet. För att få influenser från och möjlighet till samverkan med andra agendor har projektmedlemmar från dessa deltagit i vår workshop, och vi i deras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.