FFI-projektinfo - kluster Formning Fogning

Diarienummer 2015-04144
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål för projektet var: Att presentera och diskutera resultat från framgångsrika FFI-projekt inom Formning & Fogning. Att sprida information om de projekt som drivits de senaste åren och vad som pågår. Att nå ut med resultaten till fordonsföretagen med underleverantörer. På dessa två dagar nådde vi ut med resultaten och information till 30 olika företag och organisationer. Vi hade gärna haft ännu fler deltagande på seminariedagarna men anser att resultat och måluppfyllelse ändå var bra. Inte minst då seminarierna fungerade som kontaktskapande mellan olika organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att två välplanerade seminariedagar genomfördes, med många presentationer och diskussioner. Ett femtontal projekt presenterades, många projektidéer skapades och nya kontakter knöts. Det är de påvisbara effekterna hittills.

Upplägg och genomförande

Seminarierna var indelade i Formning och Fogning och bestod av djupare presentationer från några utvalda projekt och därutöver en projektöversikt som visade pågående aktiviteter, samt diskussioner om behov/önskemål om nya forskningsinsatser. Presentationerna blev 20-30 minuter långa och efter varje presentation togs frågor och diskussion. I slutet av varje pass Formning / Fogning hölls en diskussion kring vilken ytterligare forskning som behövs i området. Upplägget fungerade bra och kan gärna upprepas, men med mer tid till diskussioner i enlighet med utvärderingarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.