FFI Energi o Miljö, överföring av medel mellan Vinnova och Energimyndigheten

Diarienummer
Koordinator Statens energimyndighet - Energimyndigheten
Bidrag från Vinnova 62 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - mars 2015
Status Avslutat